Thông tin Sự kiện Alpha Test Đua Top Open Beta Sự kiện Open Beta Tải game Đăng ký
  • Thời gian còn lại
  • ----------------------------------------
  • ----------------------------------------
  • Alpha Test lúc 13h00 ngày 01/12
  • Open Beta lúc 13h00 ngày 03/12